Şirketlerin iletişim stratejilerinde yer alan tüm organizasyonlarının tasarlanıp uygulanması konusunda hizmet veren Mix Tanıtım, aynı zamanda,
kurumlara bu stratejilerine paralel olarak ürün ve hizmet konusunda çözümler sunar, hedef kitleler tarafından tercih edilmesine yönelik etkinlikler önerir.


Mix Tanıtım deneyimli ekibiyle ürün lansmanları, çalışan-bayi-müşteri toplantıları,spesifik promosyon ürün seçenekleri gibi çok çeşitli
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda destek sağlar.


Yapılması planlanan etkinlik için gerekli olan ön hazırlık, konsept belirleme, uygulama, akış planlaması, koordinasyon, organizasyon
yönetimi de Mix Tanıtım tarafından titizlikle gerçekleştirilir.


Mix Tanıtım, organizasyonda gerekli olan ekipman desteğinden teknik hizmetlere, sahne dekorasyonundan mekan konseptine,
catering hizmetinden sanatçı organizasyonuna kadar bir çok hizmeti sunmaktadır.